Welkom op de website van Hart & Ziel
Hart & Ziel is een methode om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te volgen. Met Hart & Ziel worden sociaal-emotionele problemen op tijd gesignaleerd en kunnen kinderen passend begeleid en geholpen worden.

Nieuws
02-03-2018
€3.000,- subsidie om een Gezonde School (welbevinden) te worden
Vanaf 5 maart opent een nieuwe ronde van het ondersteuningsaanbod voor scholen die een Gezonde School willen worden. De €3.000,- zijn in te zetten voor taakuren, het aanvragen van een themacertificaat en/of erkende gezonde school activiteiten. Als u dit wenst kunnen wij, of onze collega’s, u hierbij extra ondersteuning bieden. U heeft tot 12 april de tijd om de aanvraag in te dienen. Voor meer info en het indienen van de aanvraag ga naar: mijngezondeschool.nl
20-01-2018
Let op: sommige leerlingen willen een gesprek met u
Leerlingen kunnen in Hart & Ziel aangeven of ze een gesprek met de leerkracht willen. Dit vinken ze aan na het invullen van een leerlingvragenlijst (zoals de VSV). Dit kunt u zien aan het zwarte vakje met wit uitroepteken in het groepsoverzicht. Dit uitroepteken staat in hetzelfde rijtje als de scores die een leerling heeft op de vragenlijst(en).

Een gesprek met een leerling kan veel informatie opleveren, bijvoorbeeld over pesten in de klas of voor het benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerling. Bovendien kunnen ze de leerkracht waardevolle feedback geven: wat doet de leerkracht goed en wat zou hij beter kunnen doen? Kijk voor concrete tips voor een goed gesprek op: www.leerlinggesprek.nl.
21-11-2017
Toolkid ouderbetrokkenheid
De rol van ouders is onmisbaar als je effectief wilt werken aan een fijne school voor ieder kind. Om scholen in het basisonderwijs op een praktische en laagdrempelig manier te helpen met het betrekken van ouders bij de school, is een toolkid gemaakt. Dit gebeurt op een positieve manier en met leuke werkvormen. Kijk op de website voor meer info www.onderwijsenouders.nl/toolkit/.

Interesse in de toolbox? Onder vermelding van "Korting Hart & Ziel" krijg je 10% korting.
04-10-2017
We hebben nieuws voor u!
Het is weer tijd voor de najaarsmeting en een nieuwe nieuwsbrief. Hierin onder andere aandacht voor de erkenning van de onderwijsinspectie van de vragenlijst sociale veiligheid, maatregelen binnen Hart & Ziel ten behoeve van privacy en Cool little kids:een training voor ouders van angstige kleuters. Voor dit en meer lees onze nieuwsbrief.
10-07-2017
Nieuwe normscores SDQ
Afgelopen schooljaar hebben we nieuw onderzoek gedaan naar de Nederlandse normscores van SDQ. Aan de hand van dit onderzoek zijn de normscores van de SDQ in Hart & Ziel aangescherpt. Over het algemeen hebben leerlingen nu sneller een (licht) verhoogde SDQ-score. Alle voorgaande jaren zijn meegenomen in deze aanpassingen.

Alhoewel het oordeel van de COTAN niet meer van belang is in het Onderzoekskader van de Onderwijsinspectie, hebben wij de verantwoording evengoed verstuurd naar de COTAN. Zodra we de beoordeling binnen hebben zullen we dit op onze website vermelden. Bij vragen kunt u contact opnemen met Adèle Diepenmaat: adiepenmaat@ggd.amsterdam.nl / 020 555 5495.
19-06-2017
Wist u dat…
1. Het Onderzoekskader van de Inspectie voor het Onderwijs is gewijzigd: klik hier
2. Scholen nu verplicht zijn om de sociale veiligheid bij leerlingen te monitoren: klik hier
3. De Inspectie wil dat de monitorgegevens van de sociale veiligheid geautomatiseerd verstuurd worden naar de Inspectie: klik hier
4. Met Hart & Ziel kan worden voldaan aan de nieuwe eisen van de Inspectie voor het Onderwijs. Neem contact met ons op voor meer informatie of klik links in het menu op “sociale veiligheid”.
05-04-2017
De screeningsperiode gaat weer van start!
Let op: Wilt u voldoen aan de wet sociale veiligheid? Laat dan de leerlingen van groep 6 t/m 8 dit schooljaar nog de Vragenlijst Sociale Veiligheid invullen. Lees voor dit én meer nieuws onze nieuwsbrief.
09-02-2017
21 maart Hart & Ziel bijeenkomst: Executieve functies bij kinderen
Op dinsdagmiddag 21 maart vindt voor alle ib’ers de jaarlijkse Hart & Ziel bijeenkomst plaats. Het thema van dit jaar is: Executieve functies bij kinderen. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen binnen Hart & Ziel. Aanmelden voor deze middag kan door voor 17 februari een mail te sturen. lees meer
28-12-2016
De Zilveren Weken
Het proces van groepsvorming begint na elke vakantie weer opnieuw. De Zilveren Weken – de twee weken na de kerstvakantie – is een belangrijk periode om te werken aan een positieve en veilige klas. De leerkracht speelt daarbij een essentiële rol. Om na de vakantie weer een fijne start te maken heeft Stichting School & Veiligheid lesmaterialen en praktische informatie over groepsdynamiek op een rijtje gezet. Klik hier!
01-10-2016
Goed om te weten
De nieuwsbrief is weer uit! Klik hier om hem te lezen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: toeleiding SEMMI training, monitoren sociale veiligheid en een vignet Gezonde School halen. Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Leuk! Klik hier!
26-09-2016
Test jouw stijl!
Iedereen is anders. En jij bent uniek. Ook in je stijl van lesgeven en omgang met leerlingen. Wat is voor jou de beste manier om te werken aan de sociale veiligheid in de klas? Ontdek het met behulp van de test op de website van de week tegen pesten: klik hier.
Op basis van de uitkomst krijg je praktische tips, tools en aandachtspunten die passen bij jouw manier van lesgeven en die jouw persoonlijke stijl versterken.
30-08-2016
Een goed begin is het halve werk!
De start van het nieuwe schooljaar is hét moment om extra aandacht te besteden aan positieve groepsvorming. Wordt deze fase goed doorlopen dan kan jij en je leerlingen hier een heel jaar plezier van hebben.
Bekijk hier de vlog van Anton Horeweg over de groepsfases, en hier hoe je dit positief kunt beïnvloeden.
04-04-2016
Nieuwe handige groepsrapportage Hart en Ziel
Bent u al klaar met de Hart & Ziel voorjaarsmeting? Bekijk dan uw resultaten in de nieuwe handige groepsrapportage. Deze rapportage beschrijft het sociaal-emotionele klimaat in uw groep en laat zien welke kinderen extra ondersteuning behoeven in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Met behulp van de SDQ resultaten van uw groep kunt u een plan van aanpak opstellen. Dit rapport geeft u handvatten hoe u dit doet.

U vind hier een korte handleiding. Bij vragen kunt u gerust contact opnemen met een van onze adviseurs.
11-02-2016
Zelf leerlingen toevoegen
Voor ib'ers is het vanaf nu mogelijk om zelf leerlingen toe te voegen en verwijderen. Klik hier voor de instructies.
10-12-2015
SPRINT HEEFT EFFECT!
Dat blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht van het Ministerie van OC&W. Het doel van het onderzoek was SPRINT te evalueren op de meerwaarde van de Hart & Ziel screening en op de effectiviteit van de interventie om antisociale gedragsproblemen te verminderen. lees meer
21-09-2015
In het kader van de week tegen het pesten, een interessant artikel: Pesten op school tegen gaan? Betrek ouders!
De laatste jaren is pesten onderwerp van een brede maatschappelijke discussie. Veelal wordt gepleit voor een actieve rol van de school en leerkrachten bij het tegengaan van pesten. Daarvoor is het betrekken van ouders echter onontbeerlijk. Waarom is het noodzakelijk om ouders vroegtijdig te betrekken bij wat er op school gebeurt? Wat kan de school doen om deze ouderbetrokkenheid bij het tegengaan van pesten tot stand te brengen en in stand te houden?
Informatie en inspiratie hierover vindt u in het volgende artikel.


Gezondheidsonderzoek
De GGD Amsterdam streeft naar een hoge kwaliteit van het Hart en Ziel leerlingvolg­systeem. Om die reden kunnen gegevens uit het Hart en Ziel leerlingvolgsysteem gebruikt worden voor gezondheidsonderzoek. Gegevens die gebruik worden voor onderzoek zijn anoniem en dus niet tot de persoon herleidbaar. De GGD Amsterdam volgt de richtlijnen zoals vastgelegd in de Gedragscode Gezondheidsonderzoek.