Welkom op de website van Hart & Ziel
Hart & Ziel is een methode om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te volgen. Met Hart & Ziel worden sociaal-emotionele problemen op tijd gesignaleerd en kunnen kinderen passend begeleid en geholpen worden.

Nieuws
09-02-2017
21 maart Hart & Ziel bijeenkomst: Executieve functies bij kinderen
Op dinsdagmiddag 21 maart vindt voor alle ib’ers de jaarlijkse Hart & Ziel bijeenkomst plaats. Het thema van dit jaar is: Executieve functies bij kinderen. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen binnen Hart & Ziel. Aanmelden voor deze middag kan door voor 17 februari een mail te sturen. lees meer
28-12-2016
De Zilveren Weken
Het proces van groepsvorming begint na elke vakantie weer opnieuw. De Zilveren Weken – de twee weken na de kerstvakantie – is een belangrijk periode om te werken aan een positieve en veilige klas. De leerkracht speelt daarbij een essentiële rol. Om na de vakantie weer een fijne start te maken heeft Stichting School & Veiligheid lesmaterialen en praktische informatie over groepsdynamiek op een rijtje gezet. Klik hier!
01-10-2016
Goed om te weten
De nieuwsbrief is weer uit! Klik hier om hem te lezen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: toeleiding SEMMI training, monitoren sociale veiligheid en een vignet Gezonde School halen. Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Leuk! Klik hier!
26-09-2016
Test jouw stijl!
Iedereen is anders. En jij bent uniek. Ook in je stijl van lesgeven en omgang met leerlingen. Wat is voor jou de beste manier om te werken aan de sociale veiligheid in de klas? Ontdek het met behulp van de test op de website van de week tegen pesten: klik hier.
Op basis van de uitkomst krijg je praktische tips, tools en aandachtspunten die passen bij jouw manier van lesgeven en die jouw persoonlijke stijl versterken.
30-08-2016
Een goed begin is het halve werk!
De start van het nieuwe schooljaar is hét moment om extra aandacht te besteden aan positieve groepsvorming. Wordt deze fase goed doorlopen dan kan jij en je leerlingen hier een heel jaar plezier van hebben.
Bekijk hier de vlog van Anton Horeweg over de groepsfases, en hier hoe je dit positief kunt beïnvloeden.
04-04-2016
Nieuwe handige groepsrapportage Hart en Ziel
Bent u al klaar met de Hart & Ziel voorjaarsmeting? Bekijk dan uw resultaten in de nieuwe handige groepsrapportage. Deze rapportage beschrijft het sociaal-emotionele klimaat in uw groep en laat zien welke kinderen extra ondersteuning behoeven in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Met behulp van de SDQ resultaten van uw groep kunt u een plan van aanpak opstellen. Dit rapport geeft u handvatten hoe u dit doet.

U vind hier een korte handleiding. Bij vragen kunt u gerust contact opnemen met een van onze adviseurs.
11-02-2016
Zelf leerlingen toevoegen
Voor ib'ers is het vanaf nu mogelijk om zelf leerlingen toe te voegen en verwijderen. Klik hier voor de instructies.
10-12-2015
SPRINT HEEFT EFFECT!
Dat blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht van het Ministerie van OC&W. Het doel van het onderzoek was SPRINT te evalueren op de meerwaarde van de Hart & Ziel screening en op de effectiviteit van de interventie om antisociale gedragsproblemen te verminderen. lees meer
21-09-2015
In het kader van de week tegen het pesten, een interessant artikel: Pesten op school tegen gaan? Betrek ouders!
De laatste jaren is pesten onderwerp van een brede maatschappelijke discussie. Veelal wordt gepleit voor een actieve rol van de school en leerkrachten bij het tegengaan van pesten. Daarvoor is het betrekken van ouders echter onontbeerlijk. Waarom is het noodzakelijk om ouders vroegtijdig te betrekken bij wat er op school gebeurt? Wat kan de school doen om deze ouderbetrokkenheid bij het tegengaan van pesten tot stand te brengen en in stand te houden?
Informatie en inspiratie hierover vindt u in het volgende artikel.


Samenwerking
Hart & Ziel is ontwikkeld door de GGD Amsterdam in nauwe samenwerking met PI Research.

Gezondheidsonderzoek
De GGD Amsterdam streeft naar een hoge kwaliteit van het Hart en Ziel leerlingvolg­systeem. Om die reden kunnen gegevens uit het Hart en Ziel leerlingvolgsysteem gebruikt worden voor gezondheidsonderzoek. Gegevens die gebruik worden voor onderzoek zijn anoniem en dus niet tot de persoon herleidbaar. De GGD Amsterdam volgt de richtlijnen zoals vastgelegd in de Gedragscode Gezondheidsonderzoek.