Welkom op de website van Hart & Ziel
Hart & Ziel is een methode om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te volgen. Met Hart & Ziel worden sociaal-emotionele problemen op tijd gesignaleerd en kunnen kinderen passend begeleid en geholpen worden.

Nieuws
26-09-2016
Test jouw stijl!
Iedereen is anders. En jij bent uniek. Ook in je stijl van lesgeven en omgang met leerlingen. Wat is voor jou de beste manier om te werken aan de sociale veiligheid in de klas? Ontdek het met behulp van de test op de website van de week tegen pesten: klik hier.
Op basis van de uitkomst krijg je praktische tips, tools en aandachtspunten die passen bij jouw manier van lesgeven en die jouw persoonlijke stijl versterken.
30-08-2016
Een goed begin is het halve werk!
De start van het nieuwe schooljaar is hét moment om extra aandacht te besteden aan positieve groepsvorming. Wordt deze fase goed doorlopen dan kan jij en je leerlingen hier een heel jaar plezier van hebben.
Bekijk hier de vlog van Anton Horeweg over de groepsfases, en hierhoe je dit positief kunt beïnvloeden.
04-04-2016
Nieuwe handige groepsrapportage Hart en Ziel
Bent u al klaar met de Hart & Ziel voorjaarsmeting? Bekijk dan uw resultaten in de nieuwe handige groepsrapportage. Deze rapportage beschrijft het sociaal-emotionele klimaat in uw groep en laat zien welke kinderen extra ondersteuning behoeven in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Met behulp van de SDQ resultaten van uw groep kunt u een plan van aanpak opstellen. Dit rapport geeft u handvatten hoe u dit doet.

U vind hier een korte handleiding. Bij vragen kunt u gerust contact opnemen met een van onze adviseurs.
04-04-2016
De nieuwsbrief is weer uit!
Check 'm via deze link en lees onder andere meer over: de start van de screening,
winactie (!) en Hart & Ziel en privacy.
22-03-2016
Gratis symposium 'Sociale Veiligheid en Pesten' op 30 maart
De Universiteit Utrecht doet onderzoek naar wat werkt tegen pesten. De onderzoekers willen graag hun kennis delen met scholen. Daarom wordt op woensdagmiddag 30 maart 2016 het symposium ‘Sociale Veiligheid en Pesten’ georganiseerd voor onderwijsprofessionals PO en andere geïnteresseerden. Het symposium vindt plaats in Utrecht. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.
11-02-2016
Zelf leerlingen toevoegen
Voor ib'ers is het vanaf nu mogelijk om zelf leerlingen toe te voegen en verwijderen. Klik hier voor de instructies.
27-01-2016
Hart & Ziel bijeenkomst
Op donderdagmiddag 17 maart vindt voor alle ib’ers van Hart & Zielscholen de jaarlijkse Hart & Ziel bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst staat preventie van gedragsproblemen in de klas centraal. Hiervoor hebben wij gedragsspecialist, leerkracht en schrijver van het boek 'Gedragsproblemen in de klas' Anton Horeweg uitgenodigd voor een lezing. lees meer
16-12-2015
Gratis conferentie Schoolveiligheid op 28 januari
De gemeente Amsterdam en de vereniging OSVO organiseren op 28 januari de conferentie Schoolveiligheid met als thema ‘identiteit en school’, voor professionals uit het PO, VO en MBO.

Deze inspiratiebijeenkomst gaat over sociale veiligheid en identiteitsvorming. Hoe kom je tot een effectieve en schoolbrede aanpak? Speel je ook in op incidenten in de weerbarstige Amsterdamse onderwijspraktijk? lees meer
10-12-2015
SPRINT HEEFT EFFECT!
Dat blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht van het Ministerie van OC&W. Het doel van het onderzoek was SPRINT te evalueren op de meerwaarde van de Hart & Ziel screening en op de effectiviteit van de interventie om antisociale gedragsproblemen te verminderen. lees meer
21-09-2015
In het kader van de week tegen het pesten, een interessant artikel: Pesten op school tegen gaan? Betrek ouders!
De laatste jaren is pesten onderwerp van een brede maatschappelijke discussie. Veelal wordt gepleit voor een actieve rol van de school en leerkrachten bij het tegengaan van pesten. Daarvoor is het betrekken van ouders echter onontbeerlijk. Waarom is het noodzakelijk om ouders vroegtijdig te betrekken bij wat er op school gebeurt? Wat kan de school doen om deze ouderbetrokkenheid bij het tegengaan van pesten tot stand te brengen en in stand te houden?
Informatie en inspiratie hierover vindt u in het volgende artikel.


Samenwerking
Hart & Ziel is ontwikkeld door de GGD Amsterdam in nauwe samenwerking met PI Research.

Gezondheidsonderzoek
De GGD Amsterdam streeft naar een hoge kwaliteit van het Hart en Ziel leerlingvolg­systeem. Om die reden kunnen gegevens uit het Hart en Ziel leerlingvolgsysteem gebruikt worden voor gezondheidsonderzoek. Gegevens die gebruik worden voor onderzoek zijn anoniem en dus niet tot de persoon herleidbaar. De GGD Amsterdam volgt de richtlijnen zoals vastgelegd in de Gedragscode Gezondheidsonderzoek.