Sociaal-emotioneel welbevinden
Sociaal-emotioneel welbevinden is de ontwikkeling van het gevoelsleven en gepast sociaal gedrag. Het uit zich in:
Het sociaal-emotioneel welbevinden hangt samen met de psychische gezondheid. Wanneer iemand zich sociaal-emotioneel niet optimaal ontwikkelt kunnen er internaliserende (bijvoorbeeld angstig gedrag) en externaliserende (bijvoorbeeld agressief gedrag) gedragsproblemen ontstaan.

Leerkrachtvragenlijst
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te volgen is in Hart & Ziel de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) opgenomen. Leerkrachten vullen de SDQ tweemaal per jaar voor elk kind in Direct na het invullen krijgt de leerkracht de uitslag van het kind op de verschillende onderdelen van de vragenlijst. Deze onderdelen zijn:
Kindvragenlijst
Leerlingen van groep 7 en 8 kunnen ook zelf een vragenlijst invullen. De kindvragenlijst bevat dezelfde vragen als de leerkrachtvragenlijst, maar dan vanuit het kind geformuleerd. De antwoorden van het kind vullen de observatie van de leerkracht aan. De leerkracht krijgt zo meer inzicht in het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerling. De kindvragenlijst biedt tevens extra handvatten voor het voeren van kindgesprekken. In onze gebruikershandleiding vindt u de instructies voor het in laten vullen van de kindvragenlijst.