Nieuwsbrieven
Twee keer per jaar stuurt Hart & Ziel een nieuwsbrief naar alle geïnteresseerden.

Klik hier om u voor deze nieuwsbrief aan te melden.

Hieronder een overzicht van de nieuwsbrieven tot nu toe. Klik op de maand om de nieuwsbrief te openen:

Oktober 2017
Hart & Ziel en privacy, Vragenlijst sociale veiligheid inspectieproof, Groepsrapportage sociale veiligheid, Nieuwe training Cool Little Kids, Onderzoek Fijn! in je brein.

April 2017
Vragenlijst Sociale Veilgheid, CHEXI, bijeenkomst "Executieve functies bij kinderen", Gezonde School.

Oktober 2016
Toeleiding SEMMI, Hart & Ziel themabijeenkomst 2017, monitoren sociale veiligheid, uitkomsten evaluatie, gebruikershandleiding.

April 2016
Themabijeenkomst “Preventie van Gedragsproblemen”, winactie!, onderzoek “Hoe krijg ik ouders en de leerling gemotiveerd voor SPRINT?”, privacy, wet Sociale Veiligheid, Gezonde School.

Oktober 2015
Themabijeenkomst 2016, wachtwoord vergeten, overzicht zorgdeelname, wet Sociale Veiligheid, Pesten op school tegen gaan? Betrek ouders!, Landelijk SDQ normeringsonderzoek, extra SPRINT-trainers.