Samenwerkingspartners
Hart & Ziel is ontwikkeld door de GGD Amsterdam in samenwerking met:
Voor een sluitende ketenzorg in Amsterdam werkt Hart & Ziel samen met: